Lớp Phân tích tài chính doanh nghiệp cho cán bộ tín dụng

     

Mục đích của khóa học:

Khóa đào tạo “Phân tích tài chính doanh nghiệp dành cho cán bộ tín dụng ngân hàng” cung cấp các kiến thức chuyên sâu và kinh nghiệm thực tế trong phân tích đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp, làm cơ sở cho các quyết định cho vay và quản lý vốn tín dụng ngân hàng tại các doanh nghiệp. Khóa học cũng là cơ hội giao lưu và trao đổi kinh nghiệm thực tế giữa các cán bộ ngân hàng trên địa bàn và các vùng khác nhau.

Đối tượng của khóa học:

Các cán bộ, chuyên viên làm công tác hỗ trợ/tín dụng ngân hàng đã hiểu rõ hệ thống báo cáo tài chính doanh nghiệp và đã có kinh nghiệm thực tiễn với doanh nghiệp

Kết quả đạt được sau khóa học:

– Học viên hiểu rõ bản chất, các nhân tố ảnh hưởng đến tài chính doanh nghiệp; kiến thức cần thiêt trong phân tích tài chính doanh nghiệp đối với cán bộ tín dụng ngân hàng;

– Nắm được các phương pháp phân tích tài chính cơ bản thường dùng trong phân tích tài chính doanh nghiệp;

– Sử dụng các kỹ năng và công cụ phân tích truyền thống kết hợp với các công cụ mới để phân tích đánh giá được tình hình tài chính doanh nghiệp trên các khía cạnh, cấu trúc tài chính và đảm bảo vốn cho kinh doanh; dòng tiền của doanh nghiệp và tình hình khả năng thanh toán; hiệu suất hoạt động và hiệu quả kinh doanh; tình hình sử dụng vốn và nguồn vốn;

–  Phân tích đánh giá được hệ thống đòn bẩy, đòn bẩy kinh doanh, đòn bẩy tài chính và đòn bẩy tổng hợp, nhận dạng được các dấu hiệu khủng hoảng của doanh nghiệp để phòng tránh các rủi ro cũng như dự báo được nhu cầu tài chính doanh nghiệp;

– Học viên cũng được hiểu được lý thuyết về sự phát triển bền vững trong doanh nghiệp và đặc biệt sẽ hiểu được phương pháp phát hiện một số gian lận trong báo cáo tài chính doanh nghiệp, chia sẻ những kinh nghiệm thực tế với giảng viên có nhiều năm làm giám đốc tài chính doanh nghiệp.

Nội dung khóa học:

Chủ đề 1Tổng quan về tài chính doanh nghiệp và phân tích tài chính doanh nghiệp

Chủ đề 2:  Phân tích qua các báo cáo tài chính doanh nghiệp

Chủ đề 3Phân tích tình hình và khả năng thanh toán

Chủ đề 4Phân tích hệ thống đòn bẩy

Chủ đề 5 Phân tích dấu hiệu khủng hoảng và sự tăng trưởng bền vững

Chủ đề 6Dự đoán nhu cầu tài chính doanh nghiệp và kinh nghiệm phát hiện gian lận qua báo cáo tài chính

 

Thời gian đào tạo: 03 ngày (06 buổi học).

5.              Giảng viên: Các giảng viên có thâm niên công tác, có học vị cao của Học viện Tài chính – Bộ Tài chính.

6.    Nghĩa vụ của học viên: Phải đảm bảo tối thiểu 80% thời gian học tại lớp quy định cho mỗi chuyên đề; Phải dự thi kiểm tra đạt từ 5 điểm trở lên.

7. Kinh phí: 2.200.000 đ / 01 học viên/ khóa học (bao gồm tài liệu)

 

Mọi thông tin giải đáp vui lòng liên hệ

Chủ tịch HĐQT: Phạm Văn Tuấn Mobile:         091.663.2666

Giám đốc: Phạm Tuấn Linh Mobile:                  083.362.1185

Kế toán trưởng: Nguyễn Thành Long Mobile:     097.753.6800

Email: congtytrituemientrung@gmail.com

Website: http://trituemientrung.com