Đào tạo Kế toán Tổng Hợp Thực Hành Chứng Từ Thực Tế

     

  I. ĐỐI TƯỢNG CỦA KHÓA HỌC

  • Sinh viên chuyên ngành kế toán muốn học thực tế để tự tin đi làm
  • Sinh viên các ngành khác muốn chuyển qua kế toán
  • Kế toán viên muốn học kế toán thực tế để làm kế toán tổng hợp
  • Kế toán tổng hợp muốn bổ sung kiến thức sau thời gian nghỉ việc dài
  • Giám đốc công ty hay chủ doanh nghiệp muốn quản lý tốt công việc.
  • Các bạn đã học kế toán nhưng lâu quá quên kiến thức cần học lại

​​II. NỘI DUNG KHÓA HỌC

Phần1: Kế toán các nghiệp vụ kinh tế thực tế phát sinh trong công ty.

+ Quy trình hoạt động của một công ty từ khi có giấy phép đăng ký kinh doanh, các thủ tục khai thuế ban đầu..

+ Hạch toán doanh thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ: thời điểm ghi nhận doanh thu và giá vốn.

+ Hạch toán doanh thu hoạt động tài chính và điều kiện hạch toán cụ thể

+ Hạch toán thu nhập khác và trường hợp cụ thể

+ Hạch toán các khoản thu do góp vốn, thu do nhận ký cược ký quỹ, thu từ việc đi vay

+ Hạch toán mua hàng trong nước và các điểm chú ý để chi phí hợp lý hợp lệ

+ Hạch toán mua hàng nhập khẩu và các bút toán về chi phí nhập khẩu và hạch toán thuế nhập khẩu.

+ Hạch toán Chi phí phân bổ trong kỳ, phân biệt chi phí và chi phí phân bổ nhiều kỳ

+ Kế toán tài sản cố định trong từng trường hợp cụ thể và các quy định về trích khấu hao

+ Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

+ Kế toán các nghiệp vụ cuối kỳ và xác định kết quả kinh doanh

+ Thực hiện các bút toán phân bổ chi phí, khấu hao tài sản cố đinh, Tính giá vốn hàng xuất bán, tính giá thành sản xuất,

+ Thực hiện các bút toán kết chuyển chi phí, doanh thu để xác định kết quả kinh doanh.

Phần 2: Hướng dẫn thủ tục tham gia bảo hiểm bắt buộc cho doanh nghiệp

+ Đối tượng tham gia bảo hiểm bắt buộc: BHXH, BHYT, BHTN

+ Mức đóng bảo hiểm mới nhất theo tỷ lệ và mức tiền lương theo quy định mới nhất

+ Phương thức đóng bảo hiểm bắt buộc

+ Quy trình đăng ký lao động và tham gia bảo hiểm

+ Hướng dẫn trường hợp mở hồ sơ tham gia bảo hiểm lần đầu đối với doanh nghiệp mới thành lập

+ Hướng dẫn làm hồ sơ báo tăng số lượng lao động tham gia bảo hiểm

+ Hướng dẫn làm hồ sơ báo giảm số lượng lao động tham gia bảo hiểm

+ Hướng dẫn thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp

+ Điều kiện hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH 1 lần.

Phần 3: Thực hành làm kế toán tổng hợp tại doanh nghiệp trên hóa đơn chứng từ thực tế

+ Phân tích báo cáo tài chính và số liệu năm trước để chuyển số dư đầu kỳ

+ Hạch toán các nghiệp vụ mua hàng dựa trên chứng từ thực tế

+ Hạch toán các nghiệp vụ bán hàng dựa trên chứng từ thực tế

+ Hạch toán các nghiệp vụ bán hàng dựa trên chứng từ thực tế

+ Hạch toán các nghiệp vụ chi tiền mặt và tiền gửi ngân hàng dựa trên chứng từ thực tế

+ Hạch toán các nghiệp vụ chi phí trong kỳ dựa trên chứng từ thực tế

+ Hạch toán các nghiệp vụ về lương và các khoản trích theo lương

+ Hạch toán các nghiệp vụ phân bổ chi phí và trích khấu hao

+ Hạch toán các nghiệp vụ kết chuyển cuối kỳ

+ Lập chứng từ kế toán làm căn cứ hạch toán

+ Lập hóa đơn giá trị gia tăng bán ra

+ Lập phiếu nhập kho, xuất kho

+ Lập phiếu thu, phiếu chi…

+ Lập phiếu kế toán

+ Hạch toán và phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào các sổ sách kế toán theo từng chứng từ thực tế.

+ Lập bảng cân đối phát sinh cuối kỳ căn cứ lập báo cáo tài chính.

Phần 4: Thực hành làm báo cáo tài chính

+ Mục đích của việc lập báo cáo tài chính

+ Nguyên tắc chung

+ Cơ sở dữ liệu để lập báo cáo tài chính

+ Hướng dẫn thực hành lập Bảng cân đối kế toán trên phần mềm hỗ trợ kê khai HTKK

+ Hướng dẫn thực hành lập báo cáo kết quả kinh doanh trên phần mềm hỗ trợ kê khai HTKK

+ Hướng dẫn thực hành lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ trên phần mềm hỗ trợ kê khai HTKK 

+ Hướng dẫn thực hành lập thuyết minh báo cáo tài chính

+ Giải quyết các vướng mắc về báo cáo tài chính tại công ty học viên.

Phần 5: Thực hành làm sổ sách kế toán trên phần mềm kế toán excel (tặng phần mềm sau khóa học)

+ Thiết lập hệ thống sổ sách, khai báo các tham số đầu kỳ

+ Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo chứng từ tế toán thực tế trên phần mềm kế toán theo thông tư 200.

+ Hướng dẫn hạch toán mua hàng hóa và vật tư trên phần mềm theo chứng từ thực tế

+ Hướng dẫn các nghiệp vụ và hạch toán các nghiệp vụ thu chi tiền mặt

+ Hướng dẫn các nghiệp vụ và hạch toán tài khoản tiền gửi ngân hàng.

+ Lập bảng chấm công, bảng tính lương, bảng thanh toán tiền lương và các khoản trích theo lương

+ Hướng dẫn thực hành và kiểm tra bảng phân bổ chi phí, bảng trích khấu hao tài sản cố định theo thông tư 45/2013/TT-BTC

+ Hướng dẫn kiểm tra đối chiếu số liệu giữa bảng cân đối phát sinh và các sổ cái, và sửa sai các lỗi thường gặp

+ Hướng dẫn in sổ sách kế toán

+ Hướng dẫn in phiếu thu chi, nhập xuất.

+ Làm bài kiểm tra cuối khóa. Kết quả bài kiểm tra và tinh thần học tập của các bạn là căn cứ để Kế toán Kimi Cấp chứng chỉ cho học viên.


Chi tiết vui lòng liên hệ:

Công Ty Cổ Phần Trí Tuệ TLT

Số 11 Đường Hải Thượng Lãn Ông - Thành phố Vinh - Nghệ An

Hotline: 0833.621.185 - 0982.338.265

Email: congtytrituemientrung@gmai.com

Website: http://trituemientrung.com/