Đào tạo thực hành kế toán thuế, kế toán tổng hợp

     

 

Đ𝙖̀σ 𝙩𝙖̣σ 𝙩𝙝𝙪̛̣𝙘 𝙝𝙖̀𝙣𝙝 𝙠𝙚̂́ 𝙩σ𝙖́𝙣 𝙩𝙝𝙪𝙚̂́, 𝙠𝙚̂́ 𝙩σ𝙖́𝙣 𝙩𝙤̂̉𝙣𝙜 𝙝𝙤̛̣𝙥 
- Đối tượng đào tạo: Người chưa biết gì về kế toán muốn theo học kế toán, các bạn ra trường chưa biết làm kế toán thực tế, các bạn đi làm kế toán chưa biết lên báo cáo tài chính, các anh chị làm giám đốc muốn học để quản lý doanh nghiệp.
- Trung tâm Trí Tuệ TLT đào tạo toàn bộ trên chứng từ kế toán thực tế.
- Công cụ lên sổ bằng excel hoặc phần mềm kế toán
- Dạy làm kế toán thuế, kế toán tổng hợp cho tất cả các loại hình doanh nghiệp: sản xuất, xây dựng, thương mại...,
- Tất cả các khoá lý thuyết và thực hành đều dạy kèm cho từng người đến khi thành thạo, không giới hạn buổi học.
- Áp dụng luật thuế mới vào giảng dạy
- Hướng dẫn chi tiết từ cách cân đối vật tư, lên sổ sách, lên tờ khai thuế, lập báo cáo tài chính, lập hồ sơ quyết toán thuế, in ấn sổ sách, hoàn thiện chuẩn bị hồ sơ để thanh tra thuế.
Hình thức dạy: Kèm cho từng người đến khi thành thạo. Trung tâm dạy sáng chiều tất cả các ngày trong tuần. Lịch học do bạn chủ động sắp xếp.
𝐂𝐀𝐌 𝐊𝐄̂́𝐓 𝐃𝐀̣𝐘 Đ𝐄̂́𝐍 𝐊𝐇𝐈 𝐓𝐇𝐀̀𝐍𝐇 𝐓𝐇𝐀̣𝐎
Liên hệ đăng ký khoá học:
👉 Hotline: 098 233 82 65
👉 Fanpage: https://www.facebook.com/daotaoketoannghean
👉 Hoặc địa chỉ trung tâm: Số 11 Hải Thượng Lãn Ông, TP. Vinh. Nghệ An
Trân trọng!